Change your perspective from being  the best leader in the world

to BECOMING the BEST LEADER FOR THE WORLD

Klimathotet, artificiell intelligens, sociala medier, nanofabriker, neurobiologiska maskiner. Hur blir det att vara ledare i den artificiella intelligensens tid?

Vi behöver skapa de bästa ledarna för världen för att kunna möta framtiden.

IDÉN ÄR ENKEL – MEN UNIK

Du som är företagsledare är automatiskt en del i den utveckling som ska ta oss in i framtiden – precis som alla andra i din position. Du får säkert mängder av erbjudanden om kurser och konferenser. Detta kan tyckas vara ytterligare ett erbjudande i mängden, men så är inte fallet.

Det vi erbjuder är ett årslångt program för utveckling av ditt ­
personliga ledarskap. Vi tar dig till platser dit du knappast kan ta dig själv. Vi ger dig utmanande upplevelser och insikter tillsammans med andra människor som du inte kan få på egen hand.

Enkelt men unikt.

GENVÄG TILL UTVECKLING

Förr var enda möjligheten att uppnå högre kompetens att lära av andra. Gesäller gick i åratal och lärde av mästare. Idag har vi inte tid med det. Istället försöker vi komprimera inlärningen. Vi går på kurser och seminarier där vi lär oss saker – oftast irrelevanta – som vi sedan glömmer inom tre veckor.

Erfarenheten säger att man tar till sig ­kunskaper bäst i samband med upplevelser och utmaningar. Hos oss finns en genväg till bestående lärande och utveckling. Lämna din bekvämlighetszon tillsammans med oss och tvingas ut på ny mark för att hämta större erfarenhet!

NÄTVERK FÖR LIVET

Du kommer att finna en enorm utvecklingspotential i det nätverk som skapas under programmets gång. En konferens under ett par dagar med många anonyma deltagare skapar inte samhörighet. Med färre ­deltagare och flera sammankomster över en längre tid blir nyttan en helt annan. Först då blir ­byggandet av bestående ­relationer och nätverk på riktigt.

I gruppen utvecklar vi tillsammans idéer från inspirerande föredragshållare och delar erfarenheter i förtroende med ­personer i liknande situationer. Du får andra perspektiv och kan se på ditt eget ledarskap med nya ögon samtidigt som du får vänner för livet.

KOMPETENSBANK OCH MENTORER

Hos oss kommer du att hitta intressanta förmågor och nya affärsmöjligheter. Principen är endast en deltagare per bransch och alla bjuder på sin egen kompetens. Möjligheterna till nya, spännande kombinationer i såväl idéer, erfarenheter och nya affärer är obegränsade. ­Deltag­arna får möjlighet till egen ”sändningstid” och inom gruppen kan vi skapa ­mentorsrelationer med andra eller externa föreläsare. Här kan du söka efter en mentor eller själv agera mentor åt någon annan.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

 • Under året deltar du tillsammans med övriga i din nätverksgrupp i ett antal specialarrangerade seminarieresor
  runtom i världen.
 • Arrangemangen förläggs till intressanta platser och seminarierna behandlar aktuella och för deltagarna relevanta
  frågor med föreläsare av högsta klass.
 • Mellan resorna har vi återträffar och uppföljningsseminarier.
 • Seminarierna följer en utvecklingsplan för ledarskapet men anpassas i största utsträckning efter individens och
  gruppens önskemål.
 • Varje grupp begränsas till ca 25 personer och deltagarna i en grupp representerar olika branscher.
 • Alla deltagare förutsätts hantera fysiska och psykiska utmaningar på ett bra sätt och erhåller fria hälsokontroller
  och personbedömningar inför resorna.

VAD KOSTAR DET?

Priset bestäms beroende på resmål och antal deltagare och inkluderar resor, seminariedagar, boende och de flesta mål­tider. Alla arrangemang är högklassiga.

Priserna sätts med ett minimum av marginal.

MER ÄN SEMINARIER…

När du reser med oss får du så mycket mer än semi­narier och intressanta föreläsare – vi vill ge dig en förståelse för andra människor och hur andra kulturer fungerar.

På resan till Japan hade du fått en inblick i hur människorna lever för att bättre förstå ­hur det fungerar att göra affärer i landet. Du hade bott i en yasuragi och handlat på fiskmarknaden varje ­morgon. Klättringen på berget Fuji hade satt mycket i perspektiv.

… OCH MER ÄN RESOR

I Argentina hade du fått ta del av en historisk kultur­resa – från nutid och hela vägen tillbaka till Inka­ och Aztekkulturen – för att få en djupare förståelse för ­Argentinas roll i Sydamerika och världen.

Upplevelser av liknande slag är syftet – resmålet är endast ett medel!

INTRESSERAD? FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Företag

Din position i företaget

Ditt telefonnummer