SVERIGES STÖRSTA HYRESRÄTTSBYGGARE

KLIENTENS SITUATION

Vår klient är en av Sveriges största byggare av hyresrätter. Bolaget har byggts upp av en skicklig entreprenör på mycket kort tid och med förhållandevis litet startkapital men mycket energi och vilja. Vägen är kantad av utmaningar vad gäller finansiering, organisation, ledarskap och uthållighet.

VÅR INSATS

Vi har följt och stöttat entreprenören över ganska lång tid, först som speaking partner och så småningom i styrelsearbete och annat. Inslag på vägen har varit hjälp med bankkontakter, granskning av prospekt, produktion av årsredovisningar (Madicon Communication) och bollplank i olika frågor och i investeringsbeslut.

UPPNÅTT RESULTAT

Företaget är i dag ett snabbväxande fastighetsföretag med mycket goda framtidsutsikter. Dessutom har man gjort utvikningar inom andra branscher och nya verksamheter har tillkommit, varav Military Work är den kanske mest intressanta.

LÄS OM ANDRA UPPDRAG