Nuvarande värderingar i gruppen

Välj 10 värderingar/beteenden som bäst beskriver hur Fredagskollegie-gruppen fungerar och är just nu. Om du tycker det är svårt, tänk på hur du/ni agerar och reagerar i olika situationer.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.