FRAMGÅNG FÖR ALLA PARTER I MÅNGFILIAL- & FRANCHISEFÖRETAG

BAKGRUND
I min roll som VD i Svensk Franchise träffar jag dagligen företag med fantastiska koncept och lösningar.  De flesta som arbetar med franchise är driftiga entreprenörer med en hög energinivå. När man bygger en franchisekedja är det avgörande att man kan konceptualisera sin produkt eller tjänst. Kan man dessutom skydda den genom patent eller mönsterskydd är det ännu bättre och starkare. Många använder duktiga konsulter som t.ex. FranchiseGroup eller Franchisearkitekt när det gäller att bygga grunden i konceptet vilket gör att man kan undvika många fallgropar och dyra misstag.

REKRYTERING
När man har arbetat med sin affär under ett antal år och kanske har drivit egna enheter och vill expandera med franchise gör många misstaget att ta in den ”första sökande”. När jag arbetade som VD för Mäklarhuset under sex år fick jag ofta ”nypa mig i ­armen” och inte bli överväldigad och exalterad över de som ville komma in i kedjan. Min kraftfulla rekommendation är att vara ­extremt noggrann vid rekrytering och gärna ta hjälp av externa partners som t.ex. 2secure som gör bakgrundskontroller på ­potentiella franchisetagare.

Det är också viktigt att det prospekt ni lämnar till potentiella franchise­tagare uppfyller de lagkrav som finns men också är till­talande. Madicon Communication har en specialkunskap inom rekryteringsmaterial och digitala landningssidor för rekrytering. http://madiconcommunication.se/

Tänk på att du skall leva med den du rekryterar under många år!

UPPSTART
Alla företag, utan undantag, som arbetar med mångfilialverksamhet i egna kanaler, genom franchise eller har en multikanals distribution är duktiga på uppstarten. Man tar i allt man orkar och kan för att etablera och starta upp verksamheten. Entusiasmen är enorm och energinivån är på topp. Men när man gjort 20-30 ­öppningar blir det ofta ”business as usual”. Då är det oerhört viktigt att man som franchisegivare fokuserar på franchisetagaren, som gör sitt livs investering, och verkligen anstränger sig för att göra varje öppning till en oerhört positiv upplevelse.

REVISION OCH KVALITETSSÄKRING
Det finns ingen modell för kvalitetssäkring som fungerar för alla, men det är viktigt att man har med uppföljningsinsatserna i sitt dagliga arbete redan från start och aldrig kompromissar på sitt koncept. Regionchefer m.fl. behöver ett fungerande verktyg för att ­
kunna driva utvecklingen av kedjan.

UTBILDNING OCH KOMPETENSÖVERFÖRING
Alla koncept är fokuserade på att överföra och utbilda sina lokala franchisetagare/filialer i konceptet men väldigt få bidrar till kompetenshöjning inom andra områden.

Man kan i många avtal läsa att verksamheten bedrivs som lönsam, men det kan omöjligtvis gälla alla franchisetagare eftersom de har olika förmågor. Konsekvensen av det är att många duktiga franchisetagare som kan konceptet inte alltid blir framgångsrika även om konceptet i sig själv är framgångsrikt.

På Madicon såg vi detta och tog tag i frågan och startade Madicon Business School för anställda hos Franchisetagare och Madicon Business Academy för franchisetagare.

Även om vi kan mycket inom Madicon sökte vi efter en bra ­pedagogisk och stark utbildningspartner. Valet föll på IHM Business School.

Nu har vi kommit igång med olika former av kompetensöver­föring, inte minst inom affärsmannaskap, HR och marknadsföring.

En annan viktig del i att driva framgångsrika flerfilial- eller franchsie­kedjor är att de lokala cheferna eller franchisetagarna får ett löpande stöd i det operativa arbetet. Vi har då upptäckt att SP 1080 modellen som vi arbetar med är en oerhört effektiv modell som styr mot uppsatta mål för det enskilda bolaget men också för hela kedjan.

Lycka till med utvecklingen av din kedja!

Johan Martinsson
Business Sherpa

johan.martinsson@madicon.se
+46 708 936 650

LÄS ANDRA MAD PAPERS