Help black

Varför välja fel väg när andra redan gjort det?

Våra Business Sherpas har vandrat många ”rutter” och haft sin beskärda del av både medgångar och motgångar. Den packningen av erfarenheter och kompetenser vill vi överföra till dig ledare, så att det helt enkelt går lättare för dig att ta dig till toppen. Oavsett om du är en yngre eller äldre ledare, driver ett start up/småföretag eller ett storföretag så kan en Business Sherpa hjälpa dig. Därför har vi skapat HELP.

”The Sherpas play a very important role in most mountaineering expeditions, and in fact many of them lead along the ridges and up to the summit.”

– Sir Edmund Hillary

Den 29 maj 1953 blev Sir Edmund Hillary och sherpan Tenzing Norgay, de två första klättrare som man med säkerhet vet har tagit sig till toppen av jordens högsta berg – Mount Everest.

HELP är både hur du tänker och agerar som ledare, samt en rejäl verktygslåda.

Som Business Sherpas arbetar vi med att stötta ledare att lösa situationer samt att utveckla och förbättra möjligheterna att driva verksamheten. Ett av de viktigaste koncepten som vi tillämpar är ett holistiskt och essentiellt ledarskap.

 

Holistiskt  –  helheten

I vårt arbete med holistiskt ledarskap hjälper vi ledare att se organisationens förmåga som en helhet. Det innefattar bl.a mål, medarbetare, beteenden och attityder, situationer, processer och strukturer, tjänster/produkter, förmågor, resurser m m. Allt måste ses som väsentliga delar av helheten.

Ett arbete tillsammans med oss innebär att vi tydliggör hur du ska leda för att nå uppsatta mål och visioner. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till och förstå individuella behov och medarbetarpotentialer. Vi strävar efter att utveckla en medveten och synlig kultur av tillit och medansvar där varje medarbetare uppmuntras att bidra med sina unika förmågor och perspektiv. Vårt mål är hjälpa till att skapa en miljö där människor känner sig uppskattade, ansvariga och respekterade för sina insatser och där de kan växa både personligt och professionellt – helt enkelt en organisation med medansvariga.

Essentiella – det som är viktigt

I det essentiella ledarskapet fokuserar vi på att leda utifrån organisationens kärnvärden och moraliska kompass. Vårt arbete är att stötta dig till att verka som en essentiell ledare där du är ansvarstagande, ärlig och tar etiska beslut som gynnar organisationen och dess intressenter. Vi hjälper dig att som ledare ha en hög grad av självmedvetenhet och självreflektion, och vi bidrar till att göra dig medveten om dina styrkor och begränsningar.

Tillsammans skapar det holistiska och essentiella ledarskapet ledare som har en djupare förståelse för organisationen, sina medansvariga och sin omgivning. Beslut som tas är välgrundad och informerade, och gynnar organisationen på både kort och lång sikt.

Våra Business Sherpas arbetar tillsammans med era ledare och ert  team för att implementera dessa ledarskapsprinciper och hjälper organisationen att bli mer effektiv, hållbar och anpassningsbar till förändringar i omvärlden.

Kontakta oss!