Madicon är ett bolag med duktiga Business Sherpas som hjälper företag och individer att växa.

VI SOM GRUNDADE MADICON HAR SJÄLVA VARIT LEDARE OCH ENTREPRENÖRER. VI HAR HAFT ERFARNA RÅDGIVARE OCH NÄTVERK SOM STÖD FÖR ATT ÅSTADKOMMA RESULTAT I UTMANANDE SITUATIONER. VI VET ATT LEDARSKAPET KAN VARA ENSAMT OCH KRÄVANDE MEN SAMTIDIGT UNDERBART OCH STIMULERANDE NÄR MÅLEN NÅS!

 

VI ÄR BUSINESS SHERPAS.

Ett bra ledarskap är nyckeln till framgång. Vi startade Madicon ur en dröm om att se ledare utvecklas och växa genom att dela med oss av våra framgångar och misstag. Till vår hjälp har vi utvecklat en rad olika hjälpmedel, inte minst konceptet ”Speaking Partner 1080°”. Vår uppgift är att sporra professionella ledare till än större framgångar samtidigt som de når balans och harmoni i sina liv.

Kort sagt, vi vill ge tillbaka vunna insikter genom erfarenhetsöverföring, genom att bli en partner till våra kunder, genom operativa insatser, mentorskap, rådgivning, styrelseuppdrag och stöd i projekt.

 

Vi baserar vår ersättning på operativa resultat och ibland delar vi affärsrisken med kund. Vi är alltid på våra kunders sida och ser till helheten.

MADICON COMMUNICATION är en viktig del av Madicon. För oss går ledarskap och kommunikation hand i hand, både internt och externt. Därför ser vi nyttan av att kombinera expertis inom verksamhetsutveckling med erfarenhet inom kommunikation och värdegrundsarbete.

 

BÄSTA HÄLSNINGAR FRÅN

 

signatur_johan.gif

JOHAN MARTINSSON
VD

E-postLinkedin

Mod – Glädje – Fokus – Framgång