Välkommen till fredagskollegiets värdegrundsmätning

Du är här för att vi håller på att synliggöra vilka gemensamma värderingar vi har i vår grupp.

Eftersom värderingar handlar om beteenden och hur vi gör saker så är de direkt kopplade till hur gruppen agerar. Genom ökad medvetenhet så kan vi påverka, förändra och förbättra. Med andra ord så gör vi det för att utveckla gruppen.

När vi är klara kommer vi tillsammans att ha valt några gemensamma värderingar som vi kommer att ha extra fokus på och matcha dem med Fredagskollegiets grundtanke/värderingar.

Nedan kommer du att svara på tre frågor om värderingar.

Du kommer att ha ca 80-100 ord att välja mellan och måste välja 10 per fråga.

Börja med att fylla i namn och e-postadress. Svaren kommer att gå till mig.