Skapa en attraktivare skola genom värdegrundsarbete

Våra barn går i skolan för att lära sig och förberedas för yrkeslivet och vuxenvärlden i stort. Med det i åtanke borde olika skolors kunskapsresultat vara den avgörande faktorn när elever väljer skola. Men verkligheten är en annan. Undersökningar visar att precis som i arbetslivet värderas saker som kamrater, utmaningar och arbetsmiljö högre än lön, eller i det här fallet kunskapsökning.

Ett effektivt sätt att skapa och behålla en attraktiv skolmiljö som lockar till sig elever och engagerade lärare är att jobba systematiskt med skolans värdegrund. Vår kultur sätts av de värderingar vi lever, vare sig de är medvetna eller omedvetna. Därför är det viktigt att se till att vi lever efter den värdegrund som faktiskt tar skolan mot den önskade målbilden.

Madicon Business Sherpas vill bjuda in dig till ett kostnadsfritt frukostseminarium för skolledare där vi berättar om erfarenheter, bland annat från skolor, där attraktionskraft och arbetsmiljö har förbättrats genom ett aktivt och strukturerat arbete med värderingar. Du får ta del av exempel och får med dig tips och råd om hur ni kan arbeta med värderingar, samt olika metoder som kan användas för att radikalt förbättra arbetsmiljö och resultat på din skola. Det låter kanske som extra arbete, men sanningen är att när värdegrunden sitter går allt istället lättare.

Varmt välkommen!


När och var?

Datum: Torsdag 17 oktober
Tid: Frukost serveras kl 7:30. Föredrag hålls 8:00-9:00. Vi kommer att finnas kvar efter det för att svara på eventuella frågor.
Plats: Centralt i Stockholm, detaljer meddelas vid bekräftelsen på din anmälan.
Senaste anmälningsdag: 14 oktober

Seminariet är kostnadsfritt. Dock måste vi debitera för anmäld men ej utnyttjad plats om avanmälan ej sker senast dagen före.

Anmälan till seminarium

Jag kan inte närvara på seminariet 17/10, men kontakta mig gärna om möjligheter till andra tillfällen.