Så här kan vi hjälpa dig

Talk2us_1

Den senaste tiden har vi tänkt mycket på dig som leder en verksamhet utan stora ledningsresurser eller saknar ett bollplank i form av en styrelse.

Vi vill göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken i vårt vardagliga arbete med att ge stöd till ledare i krävande situationer. Vi tycker det är otroligt viktigt att vi företag överlever och kommer så starka vi bara kan ur den här besynnerliga resan. Därför önskar vi innerligt att du ska ta emot vårt erbjudande till dig.

DET HÄR ÄR VÅRT ERBJUDANDE

Vi har skapat en ”light” variant av vårt speaking partner-stöd helt utan kostnad de närmaste två månaderna. För när du som företagare nu har vidtagit de första åtgärderna, t.ex. att låta så många som möjligt jobba hemma och kapat möjliga kostnader i det korta perspektivet, så är det dags att lyfta blicken och se framåt. Nu måste vi fundera på hur affären, vår marknad, våra resurser och våra beteenden kommer att ha förändrats när vi kommer ut på andra sidan.

Vi vänder oss till dig som:
· känner dig alltför ensam med vägvalen för din verksamhet.
· har behov av ett bollplank för att sortera dina tankar – och kanske tänka några nya.
· leder en verksamhet som behöver få en ny riktning för att överleva och fortsätta blomstra.

Ta kontakt med oss och använd dig av vårt erbjudande om Speaking Partner-stöd utan kostnad så får du någon att vända på problemen tillsammans med.

Vi har inte alla svar, men vi är bra på frågorna som öppnar upp nya vägar.

Tveka inte att höra av dig.

Behöver du ett bollplank?

Signalera ditt intresse nedan så kontaktar vi dig.

  VÅRA BUSINESS SHERPAS

   

   

  Johan Brandrup-Wognsen

  Johan Brandrup-Wognsen

  Med bakgrund som civilingenjör teknisk fysik har jag passerat genom tung svensk basindustri (elektromekanik, logistik och petrokemi) hela vägen över finansindustrin till olika tjänste- och servicenäringar. Få verksamheter är mig främmande efter 40 år med positioner i sveriges största företag och, som flerfaldig entreprenör, i dess minsta.

  Jan Karlsson

  Jan Karlsson

  Erfarenhet av b2b försäljning i 14 år, uppstart och 16 års drift av butikskedja som sedan övergick till franchisekedja. År 2021 gjorde jag min exit. Att få ta del i driften i en verksamhet är min passion oavsett var verksamheten befinner sig i processen. Jag arbetar med Retail, B2B, franchise, paketering av affärsidé, konceptskapande, turnarounds m.m. Alla verksamheter som är i behov av stöttning framåt, bakåt eller sidled ser jag som en tilltalande utmaning.

  Torbjörn Ferndahl

  Torbjörn Ferndahl

  Under 30 år har jag i olika arbeten samlat framgångsrecept inom sälj- och produktledning, PR/opinionsbildning och ledarskap i multinationella koncerner, start-up företag och intresseorganisationer. Min drivkraft är att skapa engagemang och därigenom utveckla ständiga förbättringar.

  Kenneth Larsson

  Kenneth Larsson

  Kreatör, strateg och designer. Jag har över 25 års erfarenhet av reklam, kommunikation och entreprenörsskap. Till min erfarenhet av att skapa identiteter för organisationer och driva kampanjer så adderar jag arbetet med värdegrundsfrågor som spetskompetens.

  Johan Martinsson

  Johan Martinsson

  Mitt yrkesliv har varit fantastiskt spännande och stimulerande. Jag har haft möjligheten att under många år bo och verka i Tyskland, Polen och Ryssland. Att arbeta internationellt har påverkat mitt synsätt på ledarskap och inte minst har det gett mig en ödmjukhet inför andra kulturer och samhällen.

  Göran Palmgren

  Göran Palmgren

  Jag har varit där! Över 40 år i arbetslivet och nästan tre decennier i ledarpositioner har genererat en djup källa av erfarenhet. Jag har axlat många roller, främst med fokus mot marknadsföring, sälj och kundrelationer inom bank, internationell logistik, postala tjänster och B2B.

  Ulf Rosenberg Bertilsson

  Ulf Rosenberg Bertilsson

  Mångårigt och engagerat arbete med att lyfta chefer och ledning, inom och utanför rikets gränser, har fyllt min ryggsäck med rikligt av utvecklande ledarskapserfarenheter. Dessa använder jag flitigt i uppdrag för mina kunder idag. Exempel på uppdrag i min kärnkompetens kan vara visions- och strategiutveckling, implementering av vision, mål och värderingar i olika typer av företag – nationellt och internationellt – utveckling av ledningsgrupper, Speaking Partner inom strategi och ledning etc.

  Lennart Svanberg

  Lennart Svanberg

  Jag kan erbjuda dig och din verksamhet en 40-årig kunskap om hur mikrochip fortsätter att omvandla vår vardag och hur du bäst ska möta den omvandlingen. Tillsammans hittar vi innovativa och mätbara sätt att få fler och bättre kunder med existerande och kommande marknadsteknologier.

  Veronica Bergholtz

  Veronica Bergholtz

  Jag arbetar som inredare med inriktning mot kontorsmiljöer samt lobbys, konferensrum, kök o.s.v. Jag har erfarenhet av att skapa förutsättningar för kvalitativa möten i olika typer av miljöer. Den omgivande miljön har en viktig betydelse för hur lyckat ett möte upplevs. Det har jag tagit fasta på.

  Gunilla Munke

  Gunilla Munke

  I mitt arbete som change agent, strateg och projektledare har jag fokus på människorna. Mina erfarenheter kommer från försäljning- och reklamvärlden. Jag har levt och arbetat 15 år i Italien vilket gjort mig ödmjuk och medveten om livets alla sanningar. Som certifierad CTT-konsult har jag ett värdegrundsperspektiv i våra uppdrag och jag driver frågor som rör värderingar, drivkrafter och utveckling i varumärken och organisationer. Gunilla är för närvarande sjukskriven. Kontakta Kenneth Larsson om värdegrundsfrågor.