[smartslider3 slider=4]

VÅRA TJÄNSTER FÖR ALLA OLIKA FASER

VI HJÄLPER FÖRETAG NÅ SIN FULLA POTENTIAL

 

Vi gör det genom att arbeta med ägare, styrelse, VD, ledning, linjechefer m.fl. för att styra mot uppsatta mål. För oss är det avgörande att vi är med i det praktiska och operativa arbetet i verksamheten för att säkerställa framgång. Madicons Business Sherpas kombinerar lång erfarenhet med moderna verktyg för stöd till ledare i krävande situationer.

Du kan engagera oss i många olika former beroende på behov och situation. Som resurstillskott eller som experter, som interimschefer, förändringsledare, projektledare och rådgivare. Vi arbetar med strategier, affärsplaneprocesser, förvärv och försäljningar eller med tunga förhandlingar. Vår yppersta tjänst, Speaking Partner 1080™ ger dig ett riktigt kvalificerat verktyg för att utveckla din organisation och ditt ledarskap till nya nivåer över lite längre tid.

Vi finner glädje i att stå till tjänst med vår erfarenhetsbank, oavsett i vilken fas ni befinner er.

MADICON 1080°

 

Madicon 1080° är en strukturerad analysmetod för kartläggning av företagets nuläge i syfte att utveckla affären. Att genomföra en 1080°-analys kan vara ett första steg när det är svårt att identifiera företagets svagheter. Kontakta oss för med information.

 

Arbetet sker med 360-graders runtomsikt i tre dimensioner, sammantaget ett 1080° perspektiv:

– Verksamhetens funktioner
– Egen förmåga och ledarskap
– Nätverk

 

Madicon 1080° är kärnan i vår tjänst Speaking Partner 1080°.