BUSINESS MODEL CANVAS

Alla företag har behov av en fungerande affärsmodell. I en uppstartsfas är detta självklart för de flesta. Det som är lätt att glömma bort är att affärsmodellen behöver uppdateras allt eftersom verksamheten utvecklas. Att göra en genomlysning av företagets affärsmodell kan vara en nystart och ge mycket input till ett förändrings- och förbättringsarbete för att få nöjdare kunder, ökad tillväxt och en mer lönsam affär.

I Madicon arbetar vi bland annat med verktyget Business Model Canvas (BMC) där affärsmodellen beskrivs i nio olika moduler. Det är en metod som används för att beskriva, analysera och designa affärsmodeller. I ett antal olika moduler sammanfattar BMCn hur verksamheten skapar värde för kunder och i förlängningen för ägare.

De nio byggstenarna i Business Model Canvas:

KUNDSEGMENT – För vilka skapar vi värde? Vilka är våra viktigaste kunder?

VÄRDEERBJUDANDE – Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka kundbehov uppfyller vi?

KANALER – Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade?

KUNDRELATIONER – Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka har vi skapat?

INTÄKTSSTRÖMMAR – För vilket värde är våra kunder villiga att betala? För vad betalar de idag?

NYCKELRESURSER – Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?  Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

NYCKELAKTIVITETER– Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden? Våra kanaler, kundrelationer, intäktsströmmar?

NYCKELPARTNERS – Vilka är våra viktigaste partners? Vilka nyckelresurser förvärvar vi från partners? Vilka nyckelaktiviteter genomförs av partners?

KOSTNADSSTRUKTUR – Vilka kostnader är de viktigaste kostnaderna som vår affärsmodell kräver? Vilka nyckelresurser respektive nyckelaktiviteter är dyrast?