Franchise Management

VI ÄR EN AV FÅ MANAGEMENTKONSULTER SOM ERBJUDER EXPERTIS INOM FRANCHISING

Företag som valt franchiseformen för sin affär har många specifika drag. Samtidigt finns många områden där utmaningarna är desamma som i andra typer av affärsverksamhet. Det kan gälla behovet att förstå sin omvärld och förutsättningarna för verksamheten, göra ett antal strategiska vägval, forma organisationen på ett optimalt sätt och tydliggöra vägen framåt för alla i företaget.

Ibland behöver du som franchiseföretagare ett bollplank i affärsfrågor. Andra gånger kan du behöva en extra kraft i en specifik roll eller för ett projekt. Madicon utvecklar, genom olika typer av stöd, ledare och organisationer. Syftet är dubbelt – ett utvecklat ledarskap och en framgångsrik affärsverksamhet.

TJÄNSTER INOM FRANCHISE MANAGEMENT

PROJEKTLEDNING

• STRATEGIARBETE / AFFÄRSPLANERING

• ORGANISATIONSUTVECKLING

• CONTROLLING & COMPLIANCE

• FÖRVÄRV, SAMGÅENDEN OCH FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

• AFFÄRSUTVECKLING / UTVECKLING AV PRODUKTPORTFÖLJ

• STÖRRE INKÖP ELLER ANBUD

• ÄGARDIREKTIV

• VÄRDEGRUNDSARBETE

• MARKNADSSTRATEGI

• VARUMÄRKESUTVECKLING

• VARUMÄRKESKOMMUNIKATION

UTBILDNING

• LEDARSKAP

• FÖRSÄLJNING B2B/B2C

• FÖRHANDLING

• AFFÄRSMANNASKAP

• EKONOMI (BUDGETARBETE, FÖRSTÅELSE FÖR RR/BR MM)

Member of FranchiseArkitekt