Interim/CO

LEDARE I KRÄVANDE UPPDRAG – MED KORT VARSEL

 


Någon slutar. Någon får andra uppdrag. Organisationen ritas om. Rekryteringsprocessen drar ut på tiden. Uppdraget kan vara att lägga ner, organisera om och avveckla eller förvalta. Bygg upp och lämna över.

Lösningen är en interimschef!


Det viktigaste är att någon tills vidare tar en tydlig roll som ledare och hanterar en situation där man vet att det är en övergångslösning. Att engagera en ledare för en begränsad tid ger ett utrymme för en genomtänkt rekrytering och interimsledaren kan vara en neutral resurs i den processen.

Madicons Business Sherpas kan täcka upp en lucka bland dina ledare med kompetens, flexibilitet och yttersta diskretion. Vi står inte främmande för många uppgifter och med en kort startsträcka kan vi snabbt säkerställa att verksamheten inte tappar i effektivitet.