DET ÄR INTE SLITET SOM RÄKNAS – DET ÄR RESULTATET

 

Ledarskapet ställer allt större krav. Alla verksamheter blir mer komplexa. Ledarskapet tar allt större del av dina resurser. Ledare, på alla nivåer, är ensamma. Frågan är vad du gör för att hantera din situation som ledare? Din verksamhet beror på hur du agerar.

Speaking Partner 1080® utvecklar verksamhet och ledarskap i tre dimensioner:

 

– VERKSAMHETEN
– DITT LEDARSKAP
– DITT NÄTVERK

 

Nyckeln till framgång är att ha kontroll på den tredje dimensionen, för vilken de två första är en förutsättning. Få ledare inser detta och gör därför felaktiga prioriteringar. Det är inte slitet som räknas – det är resultatet.

Inledningsvis genomförs en företagsanalys – en Discovery Tour – enligt Madicons metod med ett 1080°-perspektiv. Det sker genom en djupintervju samt referensintervjuer med personer i ditt nätverk samt analys av nyckeldokument. Resultatet blir din personliga målbild i form av ett balanserat styrkort.

Därefter framställs kritiska faktorer för att nå målbilden samt en reflektion. När utgångsläget är fastställt och det finns en gemensam syn på prioriterade fokusområden kan Speaking Partner-fasen påbörjas. Den grundläggande analysen är viktig och måste genomföras, men devisen under samarbetet är ”mindre analys – mer action”. Vi träffas minst månadsvis och har telefonkontakt varje vecka, du hör av dig närhelst du vill ta upp någon fråga. Vi följer upp och dokumenterar samt tar initiativ när det behövs, ibland rent operativt.

 

En dedikerad Business Sherpa agerar Speaking Partner/affärspartner för ledare i krävande situationer. Dessutom får du direkt tillgång till ett brett nätverk och beprövade metoder.

 

När Speaking Partner-fasen är genomförd följer vi upp alla punkter i styrkortet och stämmer av uppnådda resultat. När Speaking Partner-fasen är över får vi ofta förfrågan om styrelseuppdrag.

VILL DU ENBART GÖRA EN FÖRETAGSANALYS?

Madicon 1080° är en strukturerad analysmetod för kartläggning av företagets nuläge i syfte att utveckla affären. Att genomföra en 1080°-analys kan vara ett första steg när det är svårt att identifiera företagets svagheter. Kontakta oss för med information.