Värderingsworkshop

Ordets kraft – en praktisk workshop om värderingar och hur du omvandlar ord till beteenden.

Vi är alla värderingsdrivna, så även våra organisationer. Trots det kan innebörden av ordet ”värdering” vara svår att sätta fingret på, och att lista ut hur vi kan jobba med dem i en organisation kanske ännu svårare. Men det behöver inte vara så. Faktum är att det finns både metoder och verktyg för att kombinera värderingar och företagande.

VÄRDERINGARNAS ROLL

Våra värderingar syns som beteenden. De avgör vad vi prioriterar och hur vi hanterar det som händer oss. Frågan är om vi är medvetna om vilka beteenden våra värderingar bär med sig.

Ur ett företagsperspektiv är det våra värderingar som avgör vad vi som företag står för. Men vad händer om vi har olika definitioner av ett ord? Jo, då uppstår missförstånd och vi tycker inte att vi, eller de andra i företaget, lever som vi lär. Känner du igen dig i det?

HUR GÖR MAN DÅ?

I sin enklaste form handlar det om att definiera ord tillsammans och skapa ett gemensamt språk. Då uppstår färre missförstånd och vi skapar en gemensam identitet som kommer inifrån. Men det sker bara när vår egen medvetenhet också utvecklas. Det är aldrig bara de andra som inte förstår. Under vår halvdagsworkshop får du ett perfekt tillfälle att prova på att arbeta med värderingar och få en inblick i hur processen går till. Du får också ökad förståelse kring vad som påverkar människors medvetenhet och beteenden.

Innan workshopen gör du en personlig värderingskartläggning som utgår från din syn på dig själv och det företag du är verksam i. Den använder du sedan under workshopen för att rent praktiskt prova på olika övningar som ingår i ett företags värdegrundsprocess.

Fem bra saker du uppnår med ett värdegrundssarbete

MOD OCH BESLUTSAMHET
Medarbetare i organisationen kommer att ta tillvara på sina egna drivkrafter. Det gjuter in mer mod och beslutsamhet i organisationen och ger ett ökat medarbetarengagemang. När människor får använda sina drivkrafter fullt ut i ett gemensamt syfte uppstår en lojalitet som är svårslagen. Det betyder att personalomsättningen minskar.

MINDRE SJUKFRÅNVARO
På en arbetsplats som låter allas värderingar och drivkrafter komma till sin rätt mår personalen bra. När personalen mår bra minskar sjukfrånvaron.

ATTRAKTIONSKRAFT
På företag där människor trivs vill även andra jobba. Det gör det lättare att rekrytera nya medarbetare.

ETT STARKT VARUMÄRKE
Du får en sann och stark varumärkesplattform som du kan bygga din story och kommunikation på. Det ger ett varumärke som i mötet med kunden känns äkta eftersom medarbetarna är en del i varumärkeslöftet.

PENGAR!
Alla resultat i en verksamhet har sitt ursprung i vilka värderingar vi lever, accepterar och kultiverar. En idé, affärsmodell eller ett arbetssätt kan man kopiera. En företagskultur är däremot alltid unik och inte kopieringsbar. Det är bärarna av kulturen som äger den. Att systematiskt ­jobba med värderingar ger ökad medvetenhet i organisationen. Och det arbetet kommer på sikt att ge ditt företag en bättre lönsamhet än företag som inte gör det.

VAD FÅR DU MED DIG FRÅN WORKSHOPEN?

  • Praktisk erfarenhet av hur en värdegrundskartläggning går till.
  • Din egen värderingskartläggning baserad på din upplevelse av dig själv och det företag du är verksam i.
  • Du får en egenutvecklad analys av ditt företags värdegrund samt nya reflektioner kring dig själv och din verksamhet.
  • En uppfattning om hur ett värdegrundsarbete går till och om det är något för ditt företag.
  • Reflektioner som du kan ta med dig hem till dina kollegor och diskutera.

HUR, VAR, NÄR?

Datum: 4 april 2019

Tid: Frukost kl. 8:00-8:30, workshop kl. 8:30-12:00

Plats: Stockholm, Kungsgatan 71, 1 tr (ring på hos Madicon)

Kostnad: 950 kr

Anmäl dig