LÄKARE I VÄRLDEN – HÄLSA ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Människorättsorganisationen Läkare i världen hade behov av att modernisera deras hemsida och få en bättre struktur på sidan så att det var lätt att navigera.

LEVERERADE TJÄNSTER/PRODUKTER

• NY HEMSIDA

Besök lakareivarlden.se