Vi har designat och producerat Slättö Förvaltnings årsredovisning för 2014. I uppdraget ingick även fotografering samt utformning av Slättö Förvaltnings dåvarande webbsida. Ytterligare uppdrag har innefattat bland annat webb-banners och skyltar.