Förvärv och avyttring

ATT VÅGA TA BESLUT OM STRUKTURAFFÄRER KAN VARA AVGÖRANDE


Förvärv eller avyttring? Vara kvar eller lämna? Att våga ta beslut om strukturaffärer kan vara avgörande för långsiktig framgång.

Går det att frigöra resurser genom att sälja sådant som inte är strategiskt viktigt – och istället förvärva sig till fokus och genvägar i affären?

Vi hjälper våra kunder att komma snabbare till målet med strategi, identifiering och kvalificering av förvärvsobjekt eller separering av kärnverksamhet från annat. Under förhandlings- , avsluts-, finansierings- och implementeringsfaserna bidrar vi med stöd och ser till att planerade effekter tas hem.

PROCESS FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

PRE-TRANSACTION

 • Verksamhets-Due Diligence för säljare
  • Affärsidé
  • Humankapital
  • Nätverk
  • Ledningssystem
  • Kultur/värderingar
 • Hitta förvärvsobjekt
 • Interim projektledare M&A /SP1080° för ledningsgrupp
 • Taktik/prisformulering

TRANSACTION/CONTRACT

 • Verksamhets-Due Diligence för köpare
 • Individuellt förhandlingsstöd
  • Utbildning
  • Bollplank
 • Utfallsanalys

POST-TRANSACTION

 • Integration
  • Change Management
  • Kultur/värderingar
  • Projektledning
  • Affärsplan-/modell
  • Interimslösningar
  • Utbildning
 • Avveckling/outplacement