Bestående resultatförbättringar

BESTÅENDE RESULTATFÖRBÄTTRINGAR I MÅNGFILIALFÖRETAG/ORGANISATIONER (MULTI CHANNEL DISTRIBUTION) GRUNDTES: ALLA VILL GÖRA SITT BÄSTA I VARJE GIVEN SITUATION! Som ledare och chef för en organisation med många egenägda eller franchisetagarägda verksamheter spridda över en större geografisk yta frågar man sig ofta ”Varför gör inte organisationen det vi har bestämt? Vi har ju både skrivit, talat, utbildat…