Tankar och tips om att jobba hemifrån

I det exceptionella läge vi nu är i måste hälsa och säkerhet för personal och kunder självklart vara prioritet nummer ett för varje ­företagsledare! Samtidigt är nog många i våra led minst lika oroliga för vilka de långvariga effekterna på ekonomin blir. Så, utöver att följa myndigheternas råd för att dämpa smittspridningen gäller det att hålla igång hjulen så gott det går.

Finn fem fel

När vi var små och prenumererade på serietidningar (det gjorde man då) var det ganska vanligt att det fanns några sidor med ”knep-och-knåp”. Man fick lära sig knyta en knop, skära till en flöjt, etc. Ett vanligt inslag var ”Finn-Fem-Fel”. Två till synes identiska bilder.Det gällde att hitta och ringa in de…

Utveckla säljorganisationen

BUSINESS TO CONSUMER – UTVECKLA DIN SÄLJORGANISATION Få delar av en organisation är så delikata att utveckla som säljavdelningen. Inte för att det inte finns gott om stöd och både teoretiska och praktiska hjälpmedel, utan för att dessa ofta måste individanpassas för maximalt resultat. De framgångsrika säljare jag har haft kontakt med under åren nämner…

Ägardirektiv

ÄGARDIREKTIV – ÄGARNAS MÖJLIGHET ATT TYDLIGGÖRA SIN VILJA INLEDNING Många företag har flera ägare. I vissa lägen har det kanske varit en förutsättning för att starta företaget. I andra fall har någon startat företaget på egen hand och i ett senare skede tagit in nya ägare i verksamheten. Att äga företag tillsammans med andra kan…

Bestående resultatförbättringar

BESTÅENDE RESULTATFÖRBÄTTRINGAR I MÅNGFILIALFÖRETAG/ORGANISATIONER (MULTI CHANNEL DISTRIBUTION) GRUNDTES: ALLA VILL GÖRA SITT BÄSTA I VARJE GIVEN SITUATION! Som ledare och chef för en organisation med många egenägda eller franchisetagarägda verksamheter spridda över en större geografisk yta frågar man sig ofta ”Varför gör inte organisationen det vi har bestämt? Vi har ju både skrivit, talat, utbildat…

Konflikter

LEDARSKAP I KONFLIKTSITUATIONER Många känner igen sig i situationer där personalen börjar prata bakom ryggen på varandra. Har svårt att samarbeta. När kafferasterna blir stela tillställningar och möten slutar i häftiga ordväxlingar o.s.v. Många ledare/chefer känner sig obekväma eller osäkra i situationer där en konflikt uppstår. Oron och rädslan hos ledaren tar då lätt överhanden…

Hinder för små bolag

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG  ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL FRÅGESTÄLLNING  Det är mycket tal om att brist på kapital hindrar små företag att utvecklas och växa.  Madicon har misstänkt att debatten är för snäv och att det kan finnas många andra hinder som inte blir belysta därför att debatten om kapitalbrist överskuggar…

Värderingar

Värderingarna styr hur dina kunder förblir dina kunder Det är länge sedan vi lade ”ålder, kön och bostadsort” till handlingarna som segmenteringsvariabel. Sedan dess har vi funderat på livsstilar, mediakonsumtion, ”internetmognad”, köpbeteende och en hel del andra grunder för att hitta våra köpstarka målgrupper. I grunden har vi lärt oss att det är VÄRDERINGARNA som…

Nöjdast kunder sju år i rad?

HUR FÅR MAN UTMÄRKELSEN ”NÖJDAST KUNDER” FRÅN SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI) – SJU ÅR I RAD? NÖJDAST KUNDER SJU ÅR I RAD! ÄR DET MÖJLIGT? Ingen, inte ens jag själv, trodde det var möjligt att få utmärkelsen ”Nöjdast Kunder” två år i rad. När Mäklarhuset, av Svenskt KvalitetsIndex (www.kvalitetsindex.se), fick utmärkelsen för sjunde året i rad…