Ägardirektiv

ÄGARDIREKTIV – ÄGARNAS MÖJLIGHET ATT TYDLIGGÖRA SIN VILJA INLEDNING Många företag har flera ägare. I vissa lägen har det kanske varit en förutsättning för att starta företaget. I andra fall har någon startat företaget på egen hand och i ett senare skede tagit in nya ägare i verksamheten. Att äga företag tillsammans med andra kan…