Se över din affärsmodell

Har din verksamhet den optimala affärsmodellen? Sätt av en dag tillsammans med oss för att vässa den! Har din affärsmodell utvecklats i takt med din verksamhet? Alla företag har behov av en fungerande affärsmodell. I en uppstartsfas är detta självklart för de flesta. Det som är lätt att glömma bort är att affärsmodellen behöver uppdateras allt…