Se över din affärsmodell

Har din verksamhet den optimala affärsmodellen? Sätt av en dag tillsammans med oss för att vässa den! Har din affärsmodell utvecklats i takt med din verksamhet? Alla företag har behov av en fungerande affärsmodell. I en uppstartsfas är detta självklart för de flesta. Det som är lätt att glömma bort är att affärsmodellen behöver uppdateras allt…

Ingen trodde på fastighetsbyrån

Från ruinens brant till miljardomsättning via franchise Jag har haft förmånen att vara med och utveckla Sveriges största mäklarkedja till var det är idag. Ett arbete som är ständigt pågående och utmanande. Att leda en kedja är ett uppdrag som kräver både långsiktiga strategier och operativ handlingskraft. Och som kräver ett stort centralt förtroende för…

Konflikter

LEDARSKAP I KONFLIKTSITUATIONER Många känner igen sig i situationer där personalen börjar prata bakom ryggen på varandra. Har svårt att samarbeta. När kafferasterna blir stela tillställningar och möten slutar i häftiga ordväxlingar o.s.v. Många ledare/chefer känner sig obekväma eller osäkra i situationer där en konflikt uppstår. Oron och rädslan hos ledaren tar då lätt överhanden…

Hinder för små bolag

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG  ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL FRÅGESTÄLLNING  Det är mycket tal om att brist på kapital hindrar små företag att utvecklas och växa.  Madicon har misstänkt att debatten är för snäv och att det kan finnas många andra hinder som inte blir belysta därför att debatten om kapitalbrist överskuggar…

Värderingar

Värderingarna styr hur dina kunder förblir dina kunder Det är länge sedan vi lade ”ålder, kön och bostadsort” till handlingarna som segmenteringsvariabel. Sedan dess har vi funderat på livsstilar, mediakonsumtion, ”internetmognad”, köpbeteende och en hel del andra grunder för att hitta våra köpstarka målgrupper. I grunden har vi lärt oss att det är VÄRDERINGARNA som…

Framgång för alla

FRAMGÅNG FÖR ALLA PARTER I MÅNGFILIAL- & FRANCHISEFÖRETAG BAKGRUND I min roll som VD i Svensk Franchise träffar jag dagligen företag med fantastiska koncept och lösningar.  De flesta som arbetar med franchise är driftiga entreprenörer med en hög energinivå. När man bygger en franchisekedja är det avgörande att man kan konceptualisera sin produkt eller tjänst.…

UPPDRAG SLÄTTÖ

SVERIGES STÖRSTA HYRESRÄTTSBYGGARE
Vår klient är en av Sveriges största byggare av hyresrätter. Bolaget har byggts upp av en skicklig entreprenör på mycket kort tid och med förhållandevis litet startkapital men mycket energi och vilja. Vägen är kantad av utmaningar vad gäller finansiering, organisation, ledarskap och uthållighet.