Värderingar

Värderingarna styr hur dina kunder förblir dina kunder Det är länge sedan vi lade ”ålder, kön och bostadsort” till handlingarna som segmenteringsvariabel. Sedan dess har vi funderat på livsstilar, mediakonsumtion, ”internetmognad”, köpbeteende och en hel del andra grunder för att hitta våra köpstarka målgrupper. I grunden har vi lärt oss att det är VÄRDERINGARNA som…