Hinder för små bolag

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG  ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL FRÅGESTÄLLNING  Det är mycket tal om att brist på kapital hindrar små företag att utvecklas och växa.  Madicon har misstänkt att debatten är för snäv och att det kan finnas många andra hinder som inte blir belysta därför att debatten om kapitalbrist överskuggar…