Konflikter

LEDARSKAP I KONFLIKTSITUATIONER Många känner igen sig i situationer där personalen börjar prata bakom ryggen på varandra. Har svårt att samarbeta. När kafferasterna blir stela tillställningar och möten slutar i häftiga ordväxlingar o.s.v. Många ledare/chefer känner sig obekväma eller osäkra i situationer där en konflikt uppstår. Oron och rädslan hos ledaren tar då lätt överhanden…