UPPDRAG SLÄTTÖ

SVERIGES STÖRSTA HYRESRÄTTSBYGGARE
Vår klient är en av Sveriges största byggare av hyresrätter. Bolaget har byggts upp av en skicklig entreprenör på mycket kort tid och med förhållandevis litet startkapital men mycket energi och vilja. Vägen är kantad av utmaningar vad gäller finansiering, organisation, ledarskap och uthållighet.