SVERIGES STÖRSTA HYRESRÄTTSBYGGARE

KUNDENS SITUATION

Vår kund är en skicklig entreprenör som, på mycket kort tid och med förhållandevis litet startkapital, blev en av Sveriges största byggare av hyresrätter. Bolaget har byggts upp med energi och vilja och vägen är kantad av utmaningar vad gäller finansiering, organisation, ledarskap och uthållighet.

VÅR INSATS

Vi har följt och stöttat entreprenören över lång tid, först som speaking partner och så småningom i styrelsearbete och olika investeringsprojekt. Inslag på vägen har varit hjälp med bankkontakter, granskning av prospekt, produktion av årsredovisningar och bollplank i olika frågor och i investeringsbeslut.

UPPNÅTT RESULTAT

Företaget är i dag ett miljardföretag med extrem tillväxt de senaste åren och med mycket goda framtidsutsikter. Man har gjort inbrytningar i andra branscher och nya verksamheter har tillkommit, varav Military Work är den kanske mest intressanta.

LÄS OM ANDRA UPPDRAG