Eftermiddagsseminarium om marknadsfrågor – Epilog

De digitala hjulen snurrar fort. Idag sker en stor del av marknadsarbetet på den digitala arenan. Men hur ska vi tänka, vad är viktigt och vilka hjälpmedel finns? Vi såg att intresset för dessa frågor är stort när ett eftermiddagsseminarium hos Madicon med marknadsfrågor i fokus samlade ett tjugotal personer från olika typer av företag.

Madicons Digital Business Sherpa Lennart Svanberg resonerade kring vikten av att mäta för att förstå vad som triggar våra kunder att köpa. Från Wayne Smith fick vi en inblick i hur vi kan använda Amazon.

Wayne Smith har en lång bakgrund inom sälj. Han förutspår att Amazon kommer att vara en stor aktör på den svenska e-handelsareanan i framtiden och att det är dem Sverige måste satsa på för att hänga med på den framtida e-handelsmarknaden. Detta var ett ämne som deltagarna hade delade meningar kring. Vad tror du, kommer Amazon ta över e-handelsarenan i Sverige?

Lennart Svanberg pratade om vikten av att förstå hur våra kunder fungerar. Han talade om att se hur köpprocessen ser ut; hur många interaktioner behövs, var i kedjan tas köpbeslutet, vilka resultat ger de olika kanalerna m.m. Det är genom att mäta som vi kan få en högre grad av förståelse och gradvis skruva på olika parametrar för att få det mest optimala resultatet.

När vi avslutade dagen med möten i mindre grupper kunde vi konstatera att det fanns mycket erfarenhet och människor med djup kunskap på plats.  Att på det här sättet ge en möjlighet för alla deltagare att utbyta tankar och nätverka med varandra var en uppskattad programpunkt. Det var definitivt något som gav mersmak inför kommande träffar.