Projekt- och förändringsledning

Stora projekt och förändringsprogram är synonymt med utmaningar. Kvaliteten på projektledarskapet är avgörande för att uppnå önskat resultat. Professionellt ledarskap är Madicons hemmabana, också i projekt. Tydliga, accepterade målbilder, realistiska planer, stram uppföljning och rapportering och inte minst det som ofta underskattas: detaljplan för implementering.

Du kan sätta oss i roller som projektledare, stöd till projektledare, styrgrupper, advisory boards och också för specifika delmoment i projekt. I IT-projekt, affärsprojekt, förändringsprojekt, utveckling, avveckling, etc.

Vi har erfarenhet av många olika projektmodeller och är inte beroende av något specifikt arbetssätt. Saknas modell kan vi naturligtvis leverera projektmodeller och handböcker för olika ändamål.