UTVECKLA EN LÖNSAM FRAMGÅNGSKULTUR

 

“CTT  (Cultural Transformation Tool) är utvecklad för att  hjälpa ledare att utveckla en hög­presterande och värderingsdriven kultur som attraherar talanger och ökar medarbetarengagemanget.”

Genom att använda CTT engageras medarbetarna. Deras drivkrafter och behov identifieras och vi får en karta över om företagets värderingar är medvetna, gemensamma och efterlevda, eller inte….

 


CTT ÄR ETT VERKTYG FÖR ATT:

  • Mäta och kartlägga medarbetarnas personliga värderingar i förhållande till befintlig organisation och ett “önskat läge”.
  • CTT används för att identifiera de drivkrafter och behov som skapar mest medarbetarengagemang.
  • CTT används också för att identifiera en organisations eventuella energiläckage.

CTT KAN ANVÄNDAS I FLERA SYFTEN, BL.A.:

  • att få fram underlag för varumärkesarbeten.
  • för att att skapa en gemensam värderingsstyrd framgångskultur.
  • identifiera den faktiska företagskulturen samt påbörja en kulturför- ändring/utveckling.
  • som stöd för organisationssammanslagningar.
  • för att utveckla ledare, individer och team.
  • för att identifiera eventuellt energiläckage och därmed bli effektivare.

Filmen är framtagen i samarbete med Marknadscheferna och ingår i MC Play-biblioteket.