Styrelsearbete

ORDFÖRANDEROLLEN ÄR LÅNGT IFRÅN EN BEKVÄM PRESTIGEPOST

 


Kopplingen mellan styrelse, ledning och verksamhet är direkt avgörande för resultat och lönsamhet på lång sikt.

Formell styrelse är inte allt. Många gånger kan en advisory board eller externt deltagande i projektstyrgrupper vara skillnaden mellan problem och succé.

Madicons Business Sherpas sitter i olika roller i styrelser av olika karaktär. Vi bidrar för vi vet hur det skall fungera. Vi tar inte på oss mer än vad som är sunt ur ett arbetsperspektiv och ur ett etiskt perspektiv.

Du höjer nivån på erfarenhetsbas, kompetens och nätverk, vilket säkrar ett framåriktat och fokuserat styrelsearbete. Du får hjälp med att organisera upp din styrelse med styrdokument, regelverk och arbetsordning och vi bistår gärna med vårt nätverk för att finna rätt branschkompetens.