MADICON EXECUTIVE ACADEMY

För att kunna nå utmanande målsättningar krävs en hög kompetens genom hela organisationen, inte minst i olika chefsled. Det finns ofta ett behov av att genomföra både generella och riktade aktiviteter för att på ett konkret och metodiskt sätt stödja personer i beslutsfattande positioner. Följden blir en bättre arbetsstruktur som skapar förutsättningar för god utveckling.

UTBILDNING EXECUTIVE ACADEMY

 • AFFÄRSPLANERING
 • HR
 • REKRYTERING
 • LÖNSAMHET
 • REKLAMATIONSHANTERING
 • KVALITETSSÄKRING
 • FÖRETAGSSIMULERINGSSPEL
 • HÄLSOTEST – FÖRETAG
 • MARKNADSFÖRING
 • PR
 • AFFÄRSJURIDIK

MADICON BUSINESS ACADEMY

Business Academy har bildats med fokus på kedjeorganisationer. För att uppnå syftet med en kedjeorganisation ställs höga krav på kompetens genom hela organisationen. Det finns ett behov av att genomföra både generella och riktade aktiviteter för att på ett konkret och metodiskt sätt stödja olika tjänster inom företaget. Följden blir en bättre arbetsstruktur som tillvaratar varumärkets värdegrund och skapar förutsättningar för god utveckling.

UTBILDNING BUSINESS ACADEMY

 • KÖP- OCH SÄLJPROCESSER
 • LEADSGENERERING
 • MÖTESBOKNING
 • BEHOVSANALYS OCH FRÅGETEKNIK
 • ARGUMENTATIONSTEKNIK
 • AVSLUTSTEKNIK
 • REKLAMATIONSHANTERING
 • KVALITETSSÄKRING
 • KUNDNÖJDHET
 • TIDSOPTIMERING
 • BUDGETERING

KOMMUNIKATIONSTRÄNING

En av de viktigaste skillnaderna som uppträder när man tar steget till en ledande roll är att behovet av att kunna kommunicera bra. Budskapet förstärks dramatiskt och kommunikations innehåll förändras, vårt seminarium är för just detta behov. Programmet lämpar sig för en grupp på 8-12 deltagare från samma företag eller organisation. Detta för att känna total öppenhet i övningar och feed-back. Självklart görs vissa anpassningar specifikt för det företag som genomför kursen. men grunden är standardiserad vilket garanterar att erfarenheter tas väl om hand från tidigare kurser. Detta program är redan genomfört ett 30-40 tal gånger i bl a Sverige och (på engelska) i länderna på andra sidan Östersjön.

 STRATEGITRÄNING

Hur lätt är det att lägga fast en strategi och hålla sig till den när det börja blåsa snålt? Med ett företagsspel kan du köra i diket tillsammans med din ledningsgrupp så många gånger du vill – utan katastrofala följder. Det ger oanade insikter i hur dynamiken mellan marknad, strategi och exekvering faktiskt fungerar. Insikter som du tar med hem och omsätter i praktiken – ett praktiskt lärande som samtidigt är synnerligen underhållande.

FÖRHANDLINGSSTÖD

Proffesionella förhandlingar kräver proffesionell hantering. Förberedelser, planer, kalkylering, avtalstexter och mycket annat. Det kan gälla förvärv, försäljning, utveckling och avveckling. I Sverige eller internationellt.
Det är i förberedelserna som förhandlingsutfallet avgörs. Lär dig förhandla med ömsesidig vinst i sikte för ett långsiktigt resultat.