BIOTECH-FÖRETAG MED
INTERNATIONELL VERKSAMHET

Cavidi_Logo_PNG_Black-010911-edited

KUNDENS SITUATION

Cavidi är Sveriges ledande företag inom det som kallas ” viral load for HIV monitoring”. D.v.s. medicinsk testutrustning för att mäta och följa graden av HIV virus i blodet för en smittad patient. Detta är av livsavgörande betydelse för att balansera medicineringen.

Cavidi fokuserar i första hand på länder i Afrika och Asien där behovet är stort.

Sedan långe har en typ av utrustning saluförts från Cavidi, men nu pågår en intensiv utveckling för att skapa nästa generations utrustning. Med större kapacitet, med ökad automatisering och med en inriktning på regionala enheter ute i världen.

Cavidi är att företag med hög kompetens inom sina specialområden, men var i ett behov att utveckla ledarskapet och öka graden av fokus på affärsverksamhet och leverans.

Cavidi ligger i Uppsala, men finns representerade på flera platser, bl a i Malmö och i USA.

VÅR INSATS

Sedan länge har en av de konsulter som har anknytning till Cavidi varit engagerad för att utveckla bl a företagets kommunikation till investerarmarknaden.

I samband med uppstart av ett omfattande utvecklingsprojekt med en rad externa partners engagerades en konsult från Madicon med två uppdrag. Dels att sätta upp och, initialt, leda en styrgrupp där externa leverantörer och Cavidi sitter tillsammans för att leda projektet.

Dels att vara ett stöd för vd och ledningsgruppen, som delvis är ny till sin sammansättning, i det dagliga arbetet med att leda verksamheten. Det handlar mycket om att gå från ett spännande projekt in i en värld av lite mera omfattande struktur och bli ett etablerat företag.

UPPNÅTT RESULTAT

Projektstyrgruppen är uppstartad. Det skall sägas ärligt att det inte är utan svårigheter att samla intressenter från olika parter och olika länder i en styrgrupp.

Det viktigaste resultatet handlar om de fördjupade diskussioner och stöd till ledningsgruppen som nu blivit en del av den löpande verksamheten med regelbundna möten.

LÄS OM ANDRA UPPDRAG