Kloka ledare ber om hjälp

Känns framstegen du slitit för allt mer osannolika? Är du vilse i en främmande eller besvärlig situation? Gör då som andra framgångsrika ledare – be om hjälp!

Ledarskapet ställer allt högre krav. Verksamheter blir mer komplexa, och ledarskapet tar en allt större del av dina resurser. Ledare, på alla nivåer, är ensamma.

Att vara ledare kräver en hel del beslutsamhet. Hela din verksamhet beror på dina beslut och hur du agerar. Men vart vänder sig ledaren när hon eller han behöver hjälp? Vem sträcker ut en hand för att hjälpa dig upp över en avsats när dina krafter börjar ta slut? När du känner att du behöver någon form av stöd kan du vända dig till en Speaking Partner. En Speaking Partner kan liknas vid en mentor, någon som kan ge dig råd eller bolla tankar och idéer när du behöver stöd i olika situationer.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Ulf Rosenberg Bertilsson

Ulf Rosenberg Bertilsson

Upplev en revolution i ditt ledarskap: Hitta motivationen, kreativiteten och framgången.
Jag hjälper mina kunder att bryta stiltjen, återfå motivationen och kreativiteten i sina liv. Ibland kan det kännas som att energin har tagit semester och att inspirationen är som bortblåst. Men oroa dig inte, det går att hitta tillbaka till det som får dig att brinna.

Torbjörn Ferndahl

Torbjörn Ferndahl

Under 30 år har jag i olika arbeten samlat framgångsrecept inom sälj- och produktledning, PR/opinionsbildning och ledarskap i multinationella koncerner, start-up företag och intresseorganisationer. Min drivkraft är att skapa engagemang och därigenom utveckla ständiga förbättringar.

Kenneth Larsson

Kenneth Larsson

Kreatör, strateg och designer. Jag har över 25 års erfarenhet av reklam, kommunikation och entreprenörsskap. Till min erfarenhet av att skapa identiteter för organisationer och driva kampanjer så adderar jag arbetet med värdegrundsfrågor som spetskompetens.

Johan Martinsson

Johan Martinsson

Mitt yrkesliv har varit fantastiskt spännande och stimulerande. Jag har haft möjligheten att under många år bo och verka i Tyskland, Polen och Ryssland. Att arbeta internationellt har påverkat mitt synsätt på ledarskap och inte minst har det gett mig en ödmjukhet inför andra kulturer och samhällen.

Johan Brandrup-Wognsen

Johan Brandrup-Wognsen

Med bakgrund som civilingenjör teknisk fysik har jag passerat genom tung svensk basindustri (elektromekanik, logistik och petrokemi) hela vägen över finansindustrin till olika tjänste- och servicenäringar. Få verksamheter är mig främmande efter 40 år med positioner i sveriges största företag och, som flerfaldig entreprenör, i dess minsta.

Gunilla Munke

Gunilla Munke

I mitt arbete som change agent, strateg och projektledare har jag fokus på människorna. Mina erfarenheter kommer från försäljning- och reklamvärlden. Jag har levt och arbetat 15 år i Italien vilket gjort mig ödmjuk och medveten om livets alla sanningar. Som certifierad CTT-konsult har jag ett värdegrundsperspektiv i våra uppdrag och jag driver frågor som rör värderingar, drivkrafter och utveckling i varumärken och organisationer. Gunilla är för närvarande sjukskriven. Kontakta Kenneth Larsson om värdegrundsfrågor.

Göran Palmgren

Göran Palmgren

Jag har varit där! Över 40 år i arbetslivet och nästan tre decennier i ledarpositioner har genererat en djup källa av erfarenhet. Jag har axlat många roller, främst med fokus mot marknadsföring, sälj och kundrelationer inom bank, internationell logistik, postala tjänster och B2B.