Kloka ledare ber om hjälp

Känns framstegen du slitit för allt mer osannolika? Är du vilse i en främmande eller besvärlig situation? Gör då som andra framgångsrika ledare – be om hjälp!

Ledarskapet ställer allt högre krav. Verksamheter blir mer komplexa, och ledarskapet tar en allt större del av dina resurser. Ledare, på alla nivåer, är ensamma.

Att vara ledare kräver en hel del beslutsamhet. Hela din verksamhet beror på dina beslut och hur du agerar. Men vart vänder sig ledaren när hon eller han behöver hjälp? Vem sträcker ut en hand för att hjälpa dig upp över en avsats när dina krafter börjar ta slut? När du känner att du behöver någon form av stöd kan du vända dig till en Speaking Partner. En Speaking Partner kan liknas vid en mentor, någon som kan ge dig råd eller bolla tankar och idéer när du behöver stöd i olika situationer.

Vill du veta mer? Kontakta mig!