Riggad för det oväntade – Epilog

Under ett väderomslag i Antarktis ändras förutsättningarna radikalt – den tidigare rekognoscerade ishamnen har upphört att existera och allt lossat material risker att hamna i havet.

På Madicon Business Sherpas har ett tjog personer samlats för ett frukostseminarium om ledarskap i pressade situationer. Mikael Amlert, bl.a. bergsguide och expeditionsledare under olika aktiviteter på Antarktis, delar med sig av sina erfarenheter och berättar hur de kan användas också under mer normala förhållanden.

Ett område som Mikael fokuserar på är hur du som ledare måste vara mentalt förberedd när det som du inte hade planerat – eller inte ens hade tänkt skulle kunna hända – likväl inträffar. En viktig lärdom från olika expeditioner är att stanna upp och reflektera innan nästa handling – särskilt om det är i pressade situationer. När situationen är pressad är det viktigt att fördela ansvar tydligt, men samtidigt måste alla veta att varje del fungerar. Här delar Mikael med sig av modellen ”Gröna värden”. Det innebär att alla är medvetna om statusnivåerna grönt, gult och rött. Så länge varje person signalerar ”gröna värden” för sitt område kan alla fokusera på sina ansvar, men blir det gult/rött ska det lätt kunna uppmärksammas av alla, även om det är något som ligger utanför deras eget huvudansvar. På så vis kan framförallt ledaren hålla koll på att alla delar fungerar utan att själv behöva gå in i varje område.

Seminariets deltagare delar och diskuterar många fler uppväckande lärdomar och går därifrån med nya kunskaper i bagaget som gör dem mer förberedda på det oväntade.

Är du intresserad av att stärka din egen förmåga att hantera oväntade situationer kan du delta i den kommande upplevelseworkshopen där du rent praktiskt kommer att träna och förbättra ditt ledarskap och din förmåga att hantera ovisshet och oväntade situationer, vilket kan appliceras både i arbetslivet och i andra sammanhang. Madicon Business Sherpas anordnar även andra seminarium på liknande tema som du får inbjudan till när du anmält ditt intresse här.