VARFÖR KALLAR VI OSS BUSINESS SHERPAS?

 

Under en resa till Nepal lärde vår vd Johan Martinsson känna ett antal guider ur den etniska gruppen sherpas. Han blev oerhört inspirerad av deras förmågor, lojalitet och förhållningssätt till livet. Den roll de spelar för att hjälpa klättrare nå toppen har starka likheter med affärsvärlden. Därför ställde vi oss frågan: Skulle vi själva ha nått toppen utan en Business Sherpa? Madicon samarbetar med Mega Adventures International (MAI)/Hike for Nepal för att lära oss mer om likheter och skillnader mellan att nå bergstoppar och affärsmässiga topprestationer.

VÅRA BUSINESS SHERPAS

 

 

Johan Brandrup-Wognsen

Johan Brandrup-Wognsen

Med bakgrund som civilingenjör teknisk fysik har jag passerat genom tung svensk basindustri (elektromekanik, logistik och petrokemi) hela vägen över finansindustrin till olika tjänste- och servicenäringar. Få verksamheter är mig främmande efter 40 år med positioner i sveriges största företag och, som flerfaldig entreprenör, i dess minsta.

Jan Karlsson

Jan Karlsson

Erfarenhet av b2b försäljning i 14 år, uppstart och 16 års drift av butikskedja som sedan övergick till franchisekedja. År 2021 gjorde jag min exit. Att få ta del i driften i en verksamhet är min passion oavsett var verksamheten befinner sig i processen. Jag arbetar med Retail, B2B, franchise, paketering av affärsidé, konceptskapande, turnarounds m.m. Alla verksamheter som är i behov av stöttning framåt, bakåt eller sidled ser jag som en tilltalande utmaning.

Torbjörn Ferndahl

Torbjörn Ferndahl

Under 30 år har jag i olika arbeten samlat framgångsrecept inom sälj- och produktledning, PR/opinionsbildning och ledarskap i multinationella koncerner, start-up företag och intresseorganisationer. Min drivkraft är att skapa engagemang och därigenom utveckla ständiga förbättringar.

Kenneth Larsson

Kenneth Larsson

Kreatör, strateg och designer. Jag har över 25 års erfarenhet av reklam, kommunikation och entreprenörsskap. Till min erfarenhet av att skapa identiteter för organisationer och driva kampanjer så adderar jag arbetet med värdegrundsfrågor som spetskompetens.

Johan Martinsson

Johan Martinsson

Mitt yrkesliv har varit fantastiskt spännande och stimulerande. Jag har haft möjligheten att under många år bo och verka i Tyskland, Polen och Ryssland. Att arbeta internationellt har påverkat mitt synsätt på ledarskap och inte minst har det gett mig en ödmjukhet inför andra kulturer och samhällen.

Göran Palmgren

Göran Palmgren

Jag har varit där! Över 40 år i arbetslivet och nästan tre decennier i ledarpositioner har genererat en djup källa av erfarenhet. Jag har axlat många roller, främst med fokus mot marknadsföring, sälj och kundrelationer inom bank, internationell logistik, postala tjänster och B2B.

Ulf Rosenberg Bertilsson

Ulf Rosenberg Bertilsson

Mångårigt och engagerat arbete med att lyfta chefer och ledning, inom och utanför rikets gränser, har fyllt min ryggsäck med rikligt av utvecklande ledarskapserfarenheter. Dessa använder jag flitigt i uppdrag för mina kunder idag. Exempel på uppdrag i min kärnkompetens kan vara visions- och strategiutveckling, implementering av vision, mål och värderingar i olika typer av företag – nationellt och internationellt – utveckling av ledningsgrupper, Speaking Partner inom strategi och ledning etc.

Lennart Svanberg

Lennart Svanberg

Jag kan erbjuda dig och din verksamhet en 40-årig kunskap om hur mikrochip fortsätter att omvandla vår vardag och hur du bäst ska möta den omvandlingen. Tillsammans hittar vi innovativa och mätbara sätt att få fler och bättre kunder med existerande och kommande marknadsteknologier.

Veronica Bergholtz

Veronica Bergholtz

Jag arbetar som inredare med inriktning mot kontorsmiljöer samt lobbys, konferensrum, kök o.s.v. Jag har erfarenhet av att skapa förutsättningar för kvalitativa möten i olika typer av miljöer. Den omgivande miljön har en viktig betydelse för hur lyckat ett möte upplevs. Det har jag tagit fasta på.

Gunilla Munke

Gunilla Munke

I mitt arbete som change agent, strateg och projektledare har jag fokus på människorna. Mina erfarenheter kommer från försäljning- och reklamvärlden. Jag har levt och arbetat 15 år i Italien vilket gjort mig ödmjuk och medveten om livets alla sanningar. Som certifierad CTT-konsult har jag ett värdegrundsperspektiv i våra uppdrag och jag driver frågor som rör värderingar, drivkrafter och utveckling i varumärken och organisationer. Gunilla är för närvarande sjukskriven. Kontakta Kenneth Larsson om värdegrundsfrågor.