MODIGA LEDARE VÅGAR SYNLIGGÖRA SINA VÄRDERINGAR

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan kartlägga ledares värderingar.

Ladda ner ett exempel på hur en kartläggning med Cultural Transformation Tools kan se ut.

  VÄRDEGRUND – LEDARSKAPSUTVECKLING

  Som ledare har du många roller. Du visar vägen, fattar beslut och hanterar medarbetare. Du har också en direkt påverkan på organisationen med dina värderingar och beteenden. De beteenden som du premierar och accepterar hos dina medarbetare och kollegor kommer att växa och frodas. Du är därför starkt tongivande till den kultur ni har. Frågan är bara; har du med ditt bidrag skapat kulturen medvetet eller omedvetet?
  Med Cultural Transformation Tools (CTT) kartläggning synliggörs dina värderingar och beteenden vilket kan göra dig medveten om hur din bild av dina styrkor och utvecklingsområden matchar andras upplevelse av dig. Det ger dig en fantastisk möjlighet att utveckla ditt ledarskap och medvetet skapa den kultur som tar tillvara på din egen och andras drivkrafter.

  CTT Ledarutvecklingsverktyg kommer att visa:

  • Dina egna självskattade värderingar och beteenden.
  • Observationsperspektiv av ledarens värderingar…
  • … och efterfrågade värderingar.
  • Värderingar som kan vara begränsande för organisationen.
  • På vilken nivå du agerar som ledare enligt ”seven levels leadership”.
  • Synliggörande av ev. blinda fläckar.

  Hur går det till om du som coach vill använda verktyget?

  • Du köper kartläggningen med en rapport via oss (på svenska).
  • Vi ombesörjer mätningen.
  • Vi har en genomgång med dig kring er klients resultat och om du önskar så kan vi medverka vid ett coachtillfälle.

  Testa dina personliga värderingar.

  Kontakta oss!