Event och kunskap

Event

Whitepapers

EXECUTIVE

GROUP MADICON Linkedin

 

Har du uppdrag i en ledande operativ befattning eller sitter i styrelsen inom ett företag är du välkommen att ansöka om medlemskap till Madicon Executive Group på LinkedIn. Som medlem kommer du bjudas in till både öppna och slutna seminarier och workshops samt engageras i aktuella diskussioner kring ledarskap och organisationsutveckling. Gruppen består av ca 200 medlemmar.

Boktips

 • Den tredje åldern – Bodil Jönsson
 • Michel de Montaignes’s olika essäer
 • Good to great – Jim Collins
 • The source: the inner path of knowledge creation – Joseph Jarowski
 • Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid. – Gunnar Wetterberg
 • The Key – Lynda Gratton
 • Strategiskt ledarskap i lärsamhället – Lennart Rohlin, Per-Hugo Skärvad & Sven Åke Nilsson
 • Leadership without easy answers – Ronald Heifetz
 • Sun Zi´s krigskonst – (Santérus förlag)
 • Det sublimas konstnärliga ledning – Pierre Guillet de Month
 • Ditt kompetenta barn – Jesper Juul

BOKTIPS

TANKAR I CIRKEL

 

Madicon tillsammans med Jan Lapidoth Sr arrangerar en bokcirkel för en sluten skara författare, företagsledare och akademiker där vi utforskar ledarskap tillsammans. Vi diskuterar samhällsaktuella ledarskapsperspektiv: det tidlösa ledarskapet, bristen på ledarskap och vilka inslag utanför näringslivet som har avgörande betydelse för det moderna ledarskapet. Läs artikeln med Harold Bloom som ger en inblick i vart vi tar fotfäste.

BOKTIPS

Varje deltagare har fått välja den bok som gjort störst intryck inom ämnet ledarskap, vi hoppas att den kan inspirera dig till ny läsning:
 • Den tredje åldern – Bodil Jönsson
 • Michel de Montaignes’s olika essäer
 • Good to great – Jim Collins
 • The source: the inner path of knowledge creation – Joseph Jarowski
 • Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid. – Gunnar Wetterberg
 • The Key – Lynda Gratton
 • Strategiskt ledarskap i lärsamhället – Lennart Rohlin, Per-Hugo Skärvad & Sven Åke Nilsson
 • Leadership without easy answers – Ronald Heifetz
 • Sun Zi´s krigskonst – (Santérus förlag)
 • Det sublimas konstnärliga ledning – Pierre Guillet de Month
 • Ditt kompetenta barn – Jesper Juul
Vi söker nya deltagare som vill bidra till diskussionen, gärna från akademien eller författare.

Mod – Glädje – Fokus – Framgång