Heldagskurs 6 april – Utveckla din franchise

Står din franchiseverksamhet och stampar?

Pressbyrån, O’Learys och Länsförsäkringar – exemplen på större kedjor i Sverige som använt franchising som expansionsmetod på ett framgångsrikt sätt är många. Men vi vet också att många kämpar för att växa vidare efter de första sju till tio enheterna. Operativa frågor hopar sig och det blir svårt att se vad som är rätt aktiviteter att satsa på för att komma vidare.

Om kursen

Syftet med kursen är att ge såväl ny energi som praktiska tips till dig som vill ta din franchisekedja till nästa nivå. Kursen bygger dels på succéboken FranchisePraktikan, dels på kursledarnas egna erfarenheter av arbete med franchiseverksamheter. Den ger dig konkreta verktyg, metoder och praktiska exempel som du kan använda direkt i ditt arbete.

Det här är en kurs för dig som:

Arbetar i ledningen i en etablerad franchisekedja. Kanske är du nyanställd VD – med eller utan tidigare franchiseerfarenhet – kanske svarar du för ekonomisk uppföljning eller andra kontakter med era franchisetagare. Kanske har du titel affärsutvecklare eller etableringsansvarig.

Kursens innehåll:

  • Skalfördelar – hur skapa och bibehålla dem?
  • Teamet – hur undvika slitningar mellan franchisegivare och -tagare?
  • Rekrytering – rätt franchisetagare är a och o för framgång, men hur rekrytera dem?
  • Värderingar –hur kan gemensamma värderingar bidra till en mer framgångsrik verksamhet?
  • Finansiering – är kapitalbrist ett hinder och hur kan franchisegivaren hjälpa till?
  • Franchisekvartetten – ett sätt att säkra ett aktuellt franchisekoncept.
  • Skilsmässa – hur skiljas under fredliga former om samarbetet inte fungerar?

Läs mer detaljerat kursinnehåll…

PRIS: 2 990 kr + moms per person inkl. lunch, kaffe, och ett ex av FranchisePraktikan.
1000 kr + moms för ytterligare deltagare från samma företag.
Anmälan är bindande

DATUM OCH TID: Torsdag 6 april, kl. 09.00 – 17.00,

PLATS:
Advokatfirman Nova
Linnégatan 18
114 47 Stockholm

Anmäl dig till kursen

  Kontaktperson

  Samtliga deltagare (för- och efternamn)

  Företag

  Organisationsnummer:

  Adress

  Telefon

  E-post

  Faktureringsadress

  Meddelande (t.ex. eventuella allergier):

  Föreläsare

  JONAS IDESTRÖM är civilekonom och har 25 års erfarenhet av professionell franchiseutveckling. Dels praktisk erfarenhet att som verkställande direktör bygga, driva och utveckla svenska och utländska kedjeföretag. I sin operativa karriär har Jonas varit VD för, Burger King, Vianor, Fuji Foto Center, TESAB. Han är idag Skandinaviens mest anlitade franchisekonsult och har arbetat med ett 150-tal företag i Sverige och i utlandet. Jonas är tidigare ordförande i Svensk Franchise och har varit styrelseledamot av European Franchise Federation (EFF) ett flertal år.

  ANDERS FERNLUND är advokat och civilekonom och har mer än 30 års erfarenhet av franchisejuridik såväl i domstol som i rådgivande verksamhet. Han har medverkat som rådgivare i mer än hälften av de i Sverige verksamma franchisesystem. Därutöver anlitas Anders ofta av utländska franchiseföretag som specialist på svensk och europeisk franchisejuridik. Anders var tidigare ordförande i Svensk Franchise och är nu svensk ledamot av European Franchise Federations (EFF) legal committee samt svensk representant i EuroFranchise Lawyers.

  Eva

  EVA LOSMAN RAGNÅ  är internationell civilekonom med marknadsinriktning. Eva har mer än 20 års erfarenhet som ledare och har verkat som VD, marknads- och försäljningschef i både större och mindre företag och i olika branscher. Under sin tid på Posten var Eva med och la grunden för det som idag är ett av Europas största franchisesystem. Idag verkar Eva som Business Sherpa hos Madicon AB och arbetar med att ge stöd till ledare att skapa resultat i utmanande situationer – ofta med kedjeföretag och den ytterligare komplexitet det innebär att leda på distans.

  Detaljerad information om kursen

  1. Skalfördelar – Att fördela arbetsuppgifterna inom kedjan är A och O för en franchisegivare. Det gäller att ta vara på skalfördelarna samtidigt som man bibehåller lokal närvaro och kompetens. Hur skapar man skalfördelar och hur utvecklar man dem?

  2. – Ett vanligt dilemma i kedjor är ”vi – dom-känslan”. Hur undviker vi denna och hur bygger vi teamet?

  3. Rekrytering – att få rätt franchisetagare är ett måste för kedjans styrka. Hur tar man fram rätt kravspec och hur görs ett effektivt urval? Vilket marknadsmaterial ska användas? Vad kan ske digitalt? Hur ger man bästa förutsättningar vid uppstart genom t.ex. mentorskap, faddersystem och provtjänstgöring?

  4. Värderingar är en av nycklarna till att bygga en väl fungerande, framgångsrik organisation . Ta reda på vad dina medarbetare värderar och bygg på det för att växa. När människor får utgå från sina egna värderingar ökar medarbetarengagemang och kreativitet och den inneboende energin hos var och en frigörs.

  5. Finansiering – är kapitalbristen hos möjliga franchisetagare ett hinder? Kan franchisegivaren hjälpa till i finansieringsprocessen? Är kapitalbrist en anledning till att kedjan inte kommer vidare? Vilka vägar kan man ta?

  6. Franchisekvartetten – För att ett franchiseavtal ska ge rätt skydd för franchisekedjan krävs att man har en handbok som definierar det koncept som franchisekedjan ska driva. Man behöver också ha en fungerande utbildning för att lära franchisetagarna koncept och man måste ha en uppföljning / revision av franchisetagarnas drift av konceptet. Slutligen måste det finnas sanktioner i avtalet som knyter an till resultatet av konceptrevisionen. Då blir avtalet starkt. Det kallas för Franchisekvartetten.

  7. Skilsmässa – ibland fungerar inte samarbetet i en franchiserelation. Sådant tär på båda parter och man drar alltför ofta ut på avgörandet. Även här är uppföljning en viktig del, där uppföljningssamtal kan leda till att parterna skiljs åt under fredliga former istället för i en rättslig process. Vilka former finns?