Välkommen till Madicon Business Sherpas

JUST SAY HELP

Det kan vara svårt att be om hjälp tufft att be om hjälp. Men vi gillar att hjälpa.  Det här är några saker som en Business Sherpa kan hjälpa dig med:

  • operativt arbete verksamheten
  • strategiska frågor
  • speakingpartner (ett bollplank i vardagen)
  • Styrelsearbete
  • Second opinon
  • driva projekt
  • att utveckla och utbilda ledare och medarbetare
  • utveckla din kommunikation och varumärke både strategisk och handfast
Läs mer

KULTUR OCH VÄRDERINGAR

Nå större framgång med ett förstärkt värdegrundsarbete.

LEDARUTVECKLING

Vi ger stöd åt ledare i krävande situationer.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ta din verksamhet till nästa nivå.

VARUMÄRKE OCH KOMMUNIKATION

Fånga dina kunders uppmärksamhet med stark kommunikation och ett tydligt varumärke.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER