FÖRST STRATEGI, SEN ORGANISATION

KUNDENS SITUATION

Bolaget levererar reservdelar och tillbehör till anslutna bilverkstäder i hela Sverige och är i en expansiv fas. VD ser att luckor i organisationen blir allt allvarligare när bolaget växer. Nyckelpersonal har svårt att prioritera bland uppgifter och den administrativa bördan är stor, vissa uppvisar utmattningssymptom. Organisationen behöver ritas om.

VÅR INSATS

Vår 1080°-analys visade snarare på en ofullgången affärsplan; organisationsproblemen var symptom på brister i strategiarbetet. Vi deltog i arbetet med att förbättra affärsplanen och vässa strategin. Ett antal workshops genomfördes med syfte att säkerställa värdeskapande aktiviteter hela vägen till slutkund. Resultatet blev underlag för att skapa en mer logisk organisation och formulera relevanta styrparametrar för ett tydligare ledarskap.

UPPNÅTT RESULTAT

En skarpare affärsplan formulerades med klarlagda uppgifter och förståelse av reell kundnytta, relevanta kundsegment och rätt bruk av strategiska resurser. Detta ledde till en modifiering av organisationen med väl avgränsade ansvarsområden och mandat. Energi och arbetslust återvände samtidigt som effektivitet och konkurrensförmåga stärktes.

LÄS OM ANDRA UPPDRAG