interieur04-2-1442813-1280x960-1024x683

INREDNINGSFÖRETAG: STRATEGI 2.0

KUNDENS SITUATION

Bolaget säljer exklusiva inredningslösningar för kök och badrum. Ett etablerat företag med relativt stabil verksamhet men som står lite och stampar. Bolaget vill växa men:

  • saknar genomarbetad strategi
  • snabba beslut styr verksamheten
  • brister i organisationsförmåga
  • VD springer på allt för många bollar
  • arbetet börjar bli en grå trist vardag

De fyra ägarna (samtliga operativa) vill ta nästa steg i utvecklingen av bolaget.

VÅR INSATS

Madicon genomförde en serie workshops för att analysera situationen, ta fram en målbild  och ett par alternativa strategier för att nå målen. Gemensamt tog vi fram förslag på ny organisation, tydligare ansvarsfördelning och ett mer strukturerat arbetssätt.

Vi genomförde också en Speaking Partner 1080°-analys med samtliga fyra ägares input. Den gav underlag för ett Speaking Partner-program för VD det närmaste året.

UPPNÅTT RESULTAT

Klienten har:

  • en klar målbild för verksamheten
  • en tydligare strategi för att växa
  • en fungerande organisation och ansvarsfördelning
  • en fungerande styrning och uppföljning av verksamheten
  • en mer harmonisk organisation

LÄS OM ANDRA UPPDRAG